Odnawialne źródła energii w Polsce – przykłady (cz. 1)

Tak zwana zielona energia jest coraz bardziej popularna i potrzebna. Rosnące ceny prądu i różne wizje przyszłości sprawiają, że odnawialne źródła energii (OZE) upowszechniają się również w Polsce. Owe źródła charakteryzują się niższymi kosztami produkcji ekoenergii i tym, że lepiej wpływają na środowisko.

Odnawialne źródła energii w mniejszym stopniu szkodzą przyrodzie. W dodatku ich zasoby nie wyczerpują się w szybkim tempie.

OZE to słońce, woda, wiatr, energia geotermalna i biopaliwa. Korzystanie z nich ma szereg zalet. Niestety, w Polsce udział odnawialnych źródeł energii jest na bardzo niskim poziomie.

Warto poświęcić chwilę, aby pokazać różnicę między odnawialnymi i nieodnawialnymi źródłami energii. Do tej drugiej grupy zalicza się paliwa kopalne (węgiel, ropę czy gaz ziemny). Powstawały one przez wiele lat – istnieje możliwość ich odtworzenia w przyszłości. Biorąc pod uwagę szybkość zużywania i cenny czas, nie jest to bardzo prawdopodobne. Korzystanie z nieodnawialnych źródeł energii ma negatywny wpływ na przyrodę.

Odnawialne źródła energii – pozyskiwanie energii

Energię odnawialną uzyskuje się przez:

  • elektrownie wodne (wykorzystuje się tutaj energię grawitacyjną wody, do której należy np. prąd w rzekach),
  • elektrownie fotowoltaiczne (tu wykorzystuje się promieniowanie słoneczne). Zobacz np. https://wasta.com.pl/
  • elektrownie geotermalne (tu wykorzystywana jest energia cieplna Ziemi,
  • elektrownie wiatrowe (w nich wykorzystuje się moc wiatru),
  • biomasę (gdzie wykorzystuje się biopaliwo, np. pochodzenia roślinnego).

Kilka słów o energii wodnej

Elektrownie wodne na całym świecie działają na tej samej zasadzie. Wykorzystują one energię kinetyczną wody, aby zamienić ją w energię elektryczną.

Wyróżnia się elektrownie:

  • szczytowo-pompowe – przepompowywanie wody między dwoma zbiornikami,
  • zaporowe – zapora spiętrza wodę. Woda wypływa przez małe otwory w zaporze,
  • przepływowe – wykorzystują one nurt rzek, na których są budowane,
  • pływowe – bazują na prądach morskich oraz oceanicznych.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.