Czym jest audyt efektywności energetycznej i kto powinien go przeprowadzić?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy odróżnić od audytu efektywności energetycznej. Ta pierwsza aktywność ma charakter obowiązkowy (w stosunku dużych przedsiębiorstw) oraz cykliczny (powinna mieć miejsce co 4 lata). Jej celem jest zdefiniowanie szacunkowych oszczędności. Ponadto audyt energetyczny firmy ma szeroki zakres i dotyczy całej gospodarki energetycznej konkretnego podmiotu. Czym jest weryfikacja efektywności energetycznej? Poniżej znajdziesz kilka istotnych informacji na ten temat.

Efektywność energetyczna – co to takiego?

Mianem efektywności energetycznej określa się relację pomiędzy uzyskanymi wynikami a poniesionym w tym celu wkładem energii. To nic innego jak szeroko pojęta oszczędność, prowadząca do zauważalnego obniżenia ilości energii, niezbędnej do swobodnej realizacji przez przedsiębiorstwo typowych dla niego działań – dostarczania konkretnych usług, czy też wytwarzania produktów.

Audyt efektywności energetycznej – na czym polega?

Audyt efektywności energetycznej co do zasady nie jest obowiązkowy, nie musi być również dokonywany systematycznie. Występuje jednak kilka okoliczności, które sprawiają, że podmioty decydują się na jego przeprowadzenie. Jedną z takich sytuacji jest chęć otrzymania przez firmę tzw. białych certyfikatów, a także ubieganie się o uzyskanie dofinansowania z konkretnego funduszu. W porównaniu do audytu energetycznego zakres audytu efektywności energetycznej jest mniejszy. Nie odnosi się do ogółu, ale do konkretnego przedsięwzięcia, które ma doprowadzić do oszczędności energetycznych.

Kto zajmuje się przeprowadzeniem audytu efektywności energetycznej?

W przypadku audytu efektywności energetycznej nie ma wymogu odnoszącego się do wielkości przedsiębiorstwa. Zatem tego rodzaju kontrola może być przeprowadzona zarówno w dużych, jak i średnich oraz małych firmach, i to w dowolnych branżach.

Poszukujesz dawki konkretnych informacji dotyczących tego rodzaju audytu? Sprawdź treść Rozporządzenia Ministra Energii z 2017 roku. Znajdziesz tam między innymi wiadomości na temat jego sporządzania oraz oczekiwanego zakresu, a także sposobów obliczania oszczędności dotyczących wykorzystywanej energii.

Audyt efektywności energetycznej – podsumowanie

Z pojęciem audytu efektywności energetycznej bezpośrednio wiąże się zjawisko, jakim są białe certyfikaty. Jest to specjalny dokument, będący świadectwem efektywności energetycznej wystawiany danemu podmiotowi. W jego treści zawarte jest potwierdzenie, że konkretne przedsiębiorstwo, we wskazanych ramach czasowych, zaoszczędziło taką, a nie inną ilość energii, a dokonało tego dzięki wdrożeniu pewnych inwestycji. Jednocześnie stanowią one szansę na uzyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację kolejnych przedsięwzięć o tożsamym charakterze. Należy mieć świadomość, że białe certyfikaty stanowią prawa majątkowe i mają realną wartość materialną.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.