Lustra drogowe – jak pomagają kierowcom?

Na drodze ustawione są liczne znaki, które mają za zadanie zwiększać bezpieczeństwo kierowców i ułatwiać im przemieszczanie się. Jednym z urządzeń, które również ma na celu ochronę życia uczestników ruchu, są lustra drogowe, ustawiane w miejscach o ograniczonej widoczności. Do ich głównych zadań należy eliminowanie martwych punktów. Przyczynia się to do zmniejszenia liczby niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Ważne, żeby lustro było odpowiednio ustawione i spełniało swoje zadanie – nie może więc ono zniekształcać obrazu. Lustra drogowe najczęściej ustawia się na drogach, gdzie kierowcy mają do czynienia z ograniczeniem widoczności. Mowa tu m.in. o wąskich uliczkach, skrzyżowaniach, zabudowanych przyjazdach czy o zakrętach, gdzie ograniczona jest widoczność drogi, na którą kierowca chce wyjechać.

Przepisy dotyczące montażu luster

Wszystkie przepisy, które traktują o konstrukcji, wyglądzie i sposobie rozmieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

W tym dokumencie oraz załącznikach do niego widnieje informacja o tym, że lustra wypukłe U-18, które mają zwiększony kąt obserwacji, są stosowane w miejscach, gdzie widoczność jest ograniczona ze względu na budynki, słupy, drzewa itd., stojące przy drodze. W szczególności dotyczy to ulic osiedlowych i skrzyżowań, wyjazdów z posesji, przystanków, które są usytuowane na łukach dróg (też torów) lub ulic oraz dróg wewnętrznych na terenie obiektów handlowych, zakładów produkcji itp.

Kto może ustawić lustro drogowe?

Mimo iż zadaniem lustra jest zwiększenie bezpieczeństwa, to jednak nie można samodzielnie postawić go przy drodze. Prawo (art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) mówi, że odpowiedzialność za zjazdy (w tym znajdujące się pod nimi przepusty) należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Czym zatem w skrócie są wspomniane terminy – zjazd i przepust – oraz czym jest utrzymanie drogi, o których mówi ustawa?

  1. Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością, która jest położona przy drodze.
  2. Przepust to budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona na cieki, szlaki, wędrówki dzikich zwierząt albo urządzeń technicznych przez nasyp dogi.
  3. Utrzymanie drogi oznacza wykonywanie ich konserwacji, porządkowania i inne czynności, które mają na celu zwiększenie wygody i bezpieczeństwa ruchu. Do tych obowiązków należy m.in. odśnieżanie.
Skup aut
Skup aut jest usługą, która zapewnia szybką i wygodną sprzedaż pojazdów. Firmy zajmujące się skupem aut...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.