Zasady motywowania pracowników – poznaj je!

Poziom motywacji u pracowników jest różny. Zmienia się on w zależności od wielu czynników. Najbardziej dobitnym przykładem jest chociażby to, że na początku pracy na danym stanowisku, osoba, której dopiero co udało się zyskać zatrudnienie, jest zwykle ambitna i ma głowę pełną wielkich celów. Najczęściej po upływie pewnego czasu ten zapał nieco spada i pojawia się swego rodzaju rutyna, a nawet zniechęcenie. Jak szef może nieustannie utrzymywać zaangażowanie kadry pracowniczej? Poznaj kilka najważniejszych zasad motywowania pracowników. To wiedza, która sprawdza się w praktyce.

Jakie są narzędzia motywowania członków zespołu?

Narzędzia motywowania pracowników są różne. Niektóre bazują na karze, inne na nagrodzie. W przypadku jednych szef nie musi wydawać ani złotówki, a w drugich konieczne jest zainwestowanie pewnych środków finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki tej wszechstronności możliwe jest trafienie w potrzeby ludzi znajdujących się na odmiennych etapach kariery zawodowej, cechujących się innymi priorytetami życiowymi oraz wyróżniających się typowym tylko dla siebie zestawem cech osobowościowych. Niejednorodny charakter tych metod sprawia, że każdy z pracodawców ma możliwość wyboru takich działań, które w przypadku jego firmy oraz w konkretnej sytuacji rzeczywiście przyniosą oczekiwany efekt.

Motywowanie kadry pracowniczej – podstawowe reguły

Co robić, aby efektywnie motywować swój zespół? Odpowiedź poniżej:

 • doceniaj za konkretne zachowanie,
 • zadbaj o to, aby pracownik wiedział, za co dokładnie jest nagradzany,
 • przywiązuj uwagę do tego, aby okres między pożądanym zachowaniem a nagrodą za nie był jak najkrótszy,
 • motywuj, pozwalając na rozwój,
 • dostrzegaj osiągnięcia poszczególnych członków zespołu,
 • nagradzaj nie tylko efekty, ale i wysiłki,
 • wsłuchuj się w potrzeby pracowników i zauważaj je,
 • troszcz się o dobrą atmosferę w miejscu pracy,
 • dbaj o sprawną komunikację,
 • wzmacniaj poczucie ważności,
 • ustalaj jasne reguły pracy,
 • wyznaczaj konkretne cele,
 • umiejętnie kontroluj.

Motywowanie pracowników w XXI wieku – podsumowanie

Cały czas widzimy, że świat wokół nas się zmienia. Przekształceniom ulegają również niektóre zasady zarządzania ludźmi – w tym te odnoszące się do motywowania oraz wykorzystywanych form nagradzania innych. Każdy świadomy pracodawca powinien na bieżąco śledzić to, co się dzieje i na tej podstawie elastycznie podchodzić do podejmowanych działań. Dzięki temu motywowanie pracowników, na które się zdecyduje, będzie miało większą szansę na sukces.