Jak można uzyskać licencję w transporcie międzynarodowym?

Wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób pojazdami, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony bądź też konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wymaga uzyskania licencji transportowej. 

Wymagania dla przewoźnika

Obowiązek posiadania licencji transportowej wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1072/2009 oraz 1073/2009.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania licencji transportowej jest:

  • posiadanie siedziby firmy na terenie danego Państwa wspólnoty,
  • posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • uiszczenie opłaty zależnej od długości okresu ważności licencji.

Krok 1: Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Licencja na transport międzynarodowy wydawana jest na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (tzw. licencja krajowa). Jeśli więc zamierzasz wykonywać międzynarodowy transport drogowy osób lub rzeczy, musisz zacząć od uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

O zezwolenie można wnioskować, spełniając następujące warunki:

a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich,
b) cieszyć się dobrą reputacją,
c) posiadać odpowiednią zdolność finansową oraz
d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe, czyli posiadać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika,

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencje wspólnotową można uzyskać, składając jeden wniosek.

Krok 2: Uiszczenie opłaty

Ubiegając się o licencję wspólnotową na transport oraz o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, koniecznością jest uiszczenie stosownej opłaty. Jej wysokość uzależniona jest od okresu ważności licencji wspólnotowej.

  1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 1000 zł
  2. Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
    • do 5 lat: 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
    • powyżej 5 lat do 10 lat: 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.
Jakie drewno do wędzenia wybrać?
Wędzenie potraw to sztuka, która ma długą tradycję i przynosi niezapomniane smaki do kuchni. Wybór odpowiedniego...

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.