Jak wygląda praca geodety?

Zastanawiasz się, jak wygląda praca geodety? Przeczytaj, na czym ona polega oraz w jaki sposób można zdobyć ten zawód. Dowiedz się, w jakich miejscach pracuje geodeta.

Jak wygląda praca geodety?

Geodeta na co dzień zajmuje się pomiarem gruntów i działek. Pomiary te będą potrzebne do budowy budynków, mostów, autostrad czy dróg. Geodeta więc wykonuje mapy również do celów projektowych. Sporządza on także potrzebną dokumentację. Praca geodety może mieć różny charakter, może on zajmować się: ewidencją gruntów, opisem rzeźby terenu, urządzaniem terenów leśnych i rolnych czy wyceną nieruchomości.

W jaki sposób możesz zostać geodetą?

Jeżeli chcesz zostać geodetą, możesz studiować geodezję i kartografię. Na studiach tych zdobędziesz odpowiednią wiedzę. Możesz nim zostać, także kończąc szkołę średnią, czy średnią branżową. Istotna jest również praktyka zawodowa. Jeżeli kończysz studia drugiego stopnia, należy mieć rok praktyki zawodowej, natomiast dwa lata w przypadku studiów pierwszego stopnia. Jeżeli masz średnie wykształcenie, aby zostać geodetą, musisz mieć 6 lat praktyki zawodowej. Uprawnienia zawodowe wydawane są przez Głównego Geodetę Kraju.

Gdzie należy odbyć praktyki?

Praktyki możesz zrealizować u osoby, która ma uprawnienia zawodowe. W czasie praktyki należy prowadzić dziennik praktyki zawodowej. Po jej odbyciu należy przystąpić do egzaminu zawodowego, który składa się z części pisemnej i z ustnej. Po zdanym egzaminie otrzymuje się prawo do wykonywania zawodu.

Gdzie pracuje geodeta?

Geodeta może pracować w firmach: budowlanych, geodezyjnych, zajmujących się poszukiwaniem złóż, czy w: kopalniach, w administracji samorządowej. Ich wynagrodzenie zależy od wielu czynników m.in. miejsca pracy, doświadczenia, stanowiska, jak i pory roku! Ponieważ często zarabiają oni mniej w okresie zimowym, natomiast więcej na wiosnę, czy w lecie. Mogą oni również założyć własną działalność gospodarczą.

Co należy wiedzieć o pracy geodety?

Geodeta ma odpowiedzialną pracę, musi się w niej wykazywać dokładnością i cierpliwością, aby uniknąć popełnienia błędu. Jego praca często odbywa się w terenie, musi on mieć dobrą sprawność fizyczną. Geodeta w swojej pracy posługuje się specjalistycznymi metodami i technologiami. Pracę geodetom ułatwiają programy, które oferuje firma Cubic Orb. Będą one również przydatne dla osób pracujących w pokrewnych branżach.

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.